BẢN LỀ GIẢM CHẤN ĐẾ CỐ ĐỊNH (YO-238)

Quy cách:
(YO-238A-THẲNG) giá 15.000 đ
(YO-238B-CONG VỪA) giá 15.000 đ
(YO-238C-CONG LỚN) giá 15.000 đ

Zalo