BẢN LỀ SỐ 8

Quy cách:
(YO-854 ÂM SỐ 8) (66x40x13mm) giá 29.000 đ
(YO-856 SỐ 8) (30x48mm) giá 13.000 đ

Zalo