CÁC LOẠI THANH TRƯỢT BÀN KHÁC

Mã hàng Bản rộng
(mm)
CD ray chính
(mm)
Độ mở giữa
(mm)
CD toàn bộ
(mm)
Giá(đ)
YB-48900 48 900 600 1500 350.000
YB-481100 C/K, K/K 48 1100 780 1780 410.000
YB-481200 C/K 48 1200 760 1960 1

CD: Chiều dài; C/K: Có khóa; K/K: Không khóa;

Zalo